ФТ заняття 1_5

Основні джерела

 

 

Лихачев Д.С. Текстология. Краткий очерк http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F (для скачування з цього ресурсу слід авторизуватися і встановити в себе на комп’ютері безкоштовну програму μTorrent)

 

Лихачев Д.С. Текстология (на материале русской литературы X-XVII вв.) http://ua.bookfi.org/book/670329

 

 

Спецкурс «Філософська текстологія»

заняття 1–2

 

Питання, що розглядалися

 

1. Що таке текстологія (textual criticism)?

– Предмет текстології. – Основні підходи в текстології. – Основні типи літературних пам’яток, що є конкретним матеріалом текстології. – Що таке канонічний текст? – Текстологія та історія тексту, вимоги до компетенції текстолога.

 

Джерела:

Литературная энциклопедия http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/leb/leb-2241.htm

West M.L. Textual Criticism and Editorial Technique applicable to Greek and Latin texts, р. 7–29 (скачати можна тут: http://ua.bookfi.org/book/1361392 ).

Лихачев Д.С. Текстология. Краткий очерк… С. 8–13.

Лихачев Д.С. Текстология (на материале…, 29–37.

 

2. Основні поняття історії тексту І.

Текст, твір, рукопис (список, автограф). – Чернетка, чистовик. – Копія, редакція тексту, ізвід, варіант тексту, архетип, протограф, різночитання.

 

Джерела:

Лихачев Д.С. Текстология. Краткий очерк… С. 14–25 (= Текстология а материале русской литературы X-XVII вв.), с. 128–150).

 

 

3. Основні поняття історії тексту ІІ.

Вставка, проминання. – Кон’єктура. – Глоса, інтерполяція. – Цензура, самоцензура.

 

Джерела:

Лихачев Д.С. Текстология. Краткий очерк, С. 55–60, 63–69, 72–73 (= Текстология (на материале русской литературы X-XVII вв.), с. 128–150).

 

 

4. Історичні етапи розвитку текстології.

 

Джерело

Европейская текстологическая наука http://www.textologia.ru/yazikoznanie/tekstologiya/istoriya-tekstolodii/evropeyskaya-tekstologicheskaya-nauka/2381/?q=641&n=2381

 

 

 

заняття 3

 

Практичний приклад 1: Джерело Q.

Текстологічні причини, що породили гіпотезу про Джерело Q. – Розмаїття підходів щодо історичних взаємовпливів між Євангеліями. – Новий погляд на синоптичні Євангелія через вплив гіпотези про Джерело Q.

 

Kloppenborg J.S. Q, the earliest Gospel: an introduction to the original stories and sayings of Jesus. – Louisville: Westminster John Knox Press, 2008. – Р. 1–20. (скачати можна тут http://ua.bookfi.org/book/1718634 )

 

 

заняття 4

 

1. Питання щодо задуму автора.

Текстологія як один з етапів реконструкції задуму автора. – Фактори мінливості задуму автора.Поняття «інтенційного заблуду». – Основні аргументи інтенціалізму й антиінтенціалізму. – Чи застосовні матеріали американської дискусії про авторську інтенцію до аналізу філософських текстів?

 

Джерело:

Лихачев Д.С. Текстология (на материале…, С. 104–107.

Юдин, А. (2015). Зарождение дискуссии об авторской интенции в американской критике и философии. Sententiae, 32(1), pр. 60-71. Retrieved from http://sententiae.vntu.edu.ua/index.php/sententiae/article/view/225/219

 

2. Текстологія і переклад.

Переклад і можливі викривлення вихідного тексту. – Роль історичних обставин перекладу. –

 

Джерело:

Лихачев Д.С. Текстология. Краткий очерк…, С. 98–101.

 

3. Становлення поняття перекладу в західній культурі.

Греки і проблема перекладу. – Переклад і тлумачення. – Проблема варваризму. – Полісемія латинського словника перекладу. – Переклад Біблії грецькою як культурний феномен.

 

Джерело:

Овре-Асея К., Берньє Х., Касен Б., Поль А., Розьє І. Перекладати // Європейський словник філософій. – Київ: Дух і літера, 2009. – Т. І. – С. 254–261. (книга є в кабінеті філософії).

 

 

заняття 5

 

1. Поняття філософської текстології.

– Філологічні та текстологічні аспекти філософського тексту. – Реконструкція історії філософського тексту як передумова вільної філософської інтерпретації. – Елементи філософської текстології: достовірність джерела, історична термінологія, поширені моделі філософування, вплив перекладу.

 

2. Моделі ставлення філософа до текстів минулого.

Раціональна реконструкція. – Історична реконструкція. – Доксографія. – Відмінність історика науки від історика філософії та науковця – від філософа.

Джерело

Рорті Р. Історіографія філософії: 4 жанри

 

Ще ми встигли розглянути питання 1) співвідношення понять «переклад» і «розуміння» (на основі статті А. Богачова Можливість перекладу. До герменевтичної феноменології перекладу (ФД, 2010, № 3 http://www.philosophy.ua/lib/11.pdf )

і 2) проблема неперекладності філософських термінів (на прикладі proposition, to ti en einai, belief) див. там само Панич О. Переклад філософських термінів: філософія і технологія http://www.philosophy.ua/lib/33.pdf

Всі ці питання виносяться на залік

Posted in Без рубрики

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *